Загальна інформація про компанію

НАК "УКРСВІТЛОЛІЗИНГ"

Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг» (далі – НАК «Укрсвітлолізинг»)  утворено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1394 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг». Цією ж Постановою затверджений Статут товариства.

НАК «Укрсвітлолізинг» є юридичною особою і являє собою спеціалізоване фінансово-торговельне та виробниче товариство з фіксованим видом фінансової діяльності – надання у фінансовий лізинг або оренду світлодіодних систем освітлення та засобів їх виробництва.

Керівництво компанії

13 січня 2017 року Сербіна Тетяна Володимирівна приступила до виконання обов’язків голови правління публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг» відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1042-р «Про призначення Сербіної Т.В. виконуючою обов’язків голови правління публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг».

Оголошення НАК "УКРСВІТЛОЛІЗИНГ"

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ “УКРСВIТЛОЛIЗИНГ” – надалi Товариство (код ЄДРПОУ 38519070, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75) повiдомляє про виникнення особливої iнформацiї про емiтента – Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента. Наказом в.о. голови правлiння Товариства № 12-к/тр вiд 28.04.2017 р. було призначено на посаду начальника вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ “УКРСВІТЛОЛІЗИНГ» – надалі Товариство (код за ЄДРПОУ 38519070, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75, оф. 11/13) повідомляє про виникнення особливої інформації про емітента – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1042-р «Про призначення Сербіної Т.В.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ “УКРСВIТЛОЛIЗИНГ” – надалi – Товариство (код ЄДРПОУ 38519070, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75, оф. 11/13) повiдомляє про виникнення особливої iнформацiї про емiтента – Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента. Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.06.2015 р. № 570-р “Про звiльнення Угнiвенка О.Ю. з посади першого заступника

Повідомити про корупційне або повязане з корупцією правопорушення Ви можете за тел.:
(044) 364-04-32, 364-04-31

Хохлова Ольга Олександрівна, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції НАК «Укрсвітлолізинг»

Також ви можете надіслати повідомлення на електронну пошту:
stopkor_usl@ukr.net

Публічне акціонерне товариство
«Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг»

Повідомлення про корупцію
* Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно);
** Повідомлення про корупцію підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
TOP