ЗВІТНІСТЬ ЗА ВСІ ПЕРІОДИ

ЗВІТНІСТЬ КОМПАНІЇ НАК "УКРСВІТЛОЛІЗИНГ"

Архів

Цікавить лізинг?

Ознайомтеся з умовами лізингу

Та переліком обладнання

PREV
NEXT

Звітність компанії НАК "УКРСВІТЛОЛІЗИНГ" за всі періоди

архів

Публiчне акцiонерне товариство “Нацiональна акцiонерна компанiя “Укрсвiтлолiзинг” – надалi Товариство (код ЄДРПОУ 38519070, мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22) повiдомляє про виникнення особливої iнформацiї про емiтента – Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента. Наказом в.о. голови правлiння Товариства № 13-к/тр вiд 03.05.2018 р. Сербiну Тетяну Володимирiвну звiльнено та припинено нею виконання обовязкiв
TOP